Úvodní slovo

Určité činnosti v Holicích měly svou tradici.

Před mnoha lety se říkalo,

že švec je zde v každém domě

a hodně podobné to bylo i s cyklistikou.

       

Kdo měl v Holicích v roce 1898 kolo,

byl členem spolku, který se rozhodl mít název:
 
Klub českých velocipedistů Holice,

K. Č. V. Holice.

   

Dnes se klub účastní nejen výletů a závodů na historických kolech,

ale i různých ukázkových jízd a mnoha dalších veřejných akcí.